Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego

Wydziału Prawa i Administracji UMCS

28 kwietnia 2015

Akademicki Konkurs Podatkowy „Tax Battle”

W imieniu zaprzyjaźnionego Podatkowego Koła Naukowego „Advisor” z Łodzi zapraszamy do udziału w III edycji Akademickiego Konkursu Podatkowego „Tax Battle”.

Naczelnym celem Tax Battle jest pobudzanie i rozwijanie u młodych ludzi zainteresowania prawem podatkowym. Patronat Honorowy nad Tax Battle objęła Krajowa Izba Doradców Podatkowych, natomiast sponsorami nagród są czołowe firmy doradztwa podatkowego oraz wydawnictwa branżowe. Konkurs jest adresowany do studentów oraz absolwentów kierunków ekonomicznych oraz prawniczych, którzy swoją przyszłość łączą z doradztwem podatkowym. 

Tax Battle składa się z 2 etapów.

W I etapie konkursu, który ma formę testu online, uczestnicy muszą się zmierzyć z 70 pytaniami testowymi, na których rozwiązanie mieli maksymalnie 50 minut. 40 pytań dotyczy szeroko pojętej tematyki podatkowej, natomiast pozostała część sprawdza stopień znajomości języka angielskiego (poziom C1).

Uczestnicy, którzy najlepiej poradzą sobie z testem, spotykają się w II etapie – na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.  Ich zadaniem jest rozwiązanie 3 kazusów podatkowych, przygotowanych przez Patronów Głównych konkursu, a także zaprezentowanie swoich zdolności językowych w teście ze znajomości języka angielskiego.

1. ETAP I (TEST ONLINE) – 4 maja – 18 maja 2015 r.

  • Aby wypełnić test online, należy się zarejestrować na stronie
  • Test online składa się z:

– 40 pytań zamkniętych z szeroko pojętej tematyki podatkowej (w tym także podstawy prawa, etyka doradcy podatkowego, rachunkowość)

– 30 pytań zamkniętych ze znajomości języka angielskiego (poziom C1)

  • Za prawidłową odpowiedź Uczestnik otrzymuje 2 punkty, za błędną -1 punkt, a za brak odpowiedzi 0 punktów.
  • Uczestnik ma maksymalnie 50 minut na wypełnienie testu, ale w przypadku równej liczby punktów, o tym kto zajmie wyższą pozycję na liście rankingowej, będzie decydował czas w jakim wypełnił test.
  • Ogłoszenie wyników I etapu – 20 maja 2015 r.

 

2. ETAP II – FINAŁ (rozwiązywanie kazusów podatkowych) - 29 maja 2015 r.

  • Konferencja finałowa odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Doodatkowego (czas przeznac rozwiązania będą 3 kazusy z prawa pzony na każdy z kazusów to 45 minut) oraz test ze znajomości języka angielskiego (poziom C1)
  • Ogłoszenie wyników Finału – 23 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: http://www.taxbattle.pl/

27 kwietnia 2015

Wyjazd studyjny do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Studenckie Koło Naukowe Prawa Podatkowego organizuje wyjazd studyjny do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który odbędzie się we wtorek, 28 kwietnia 2015 r.

W planie jest udział w rozprawach z zakresu prawa podatkowego, w których w składzie orzekającym będzie Prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz – Sędzia NSA i Kierownik Katedry Prawa Finansowego na naszym Wydziale.

W ramach wyjazdu odbędziemy także spotkanie z przedstawicielami władz Sądu. Będzie to okazja spotkać i zadać pytanie sędziom tej najwyższej instancji dla spraw administracyjnych i finansowych, a także wybitnym przedstawicielom doktryny, autorom wielu znacznych publikacji naukowych.

Zapisywać się można wysyłając mail na adres: sknppumcs@gmail.com wpisując w temacie swoje imię, nazwisko, rok i kierunek studiów.

 

'